Εταιρεία

Η Markinfo είναι μια καινοτόμος εταιρεία, η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων και υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των συνεργατών της.

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες της Markinfo αυτοματοποιούν με ευφυή τρόπο τη δημιουργία, διαχείριση και διανομή περιεχομένου το οποίο μπορεί να βρίσκεται σε έντυπα, σχέδια, μικροφίλμ, βάσεις δεδομένων, e-mails, τιμολόγια, παλαίτυπα, χειρόγραφα, πίνακες και πολλές άλλες μορφές.

Οι λύσεις μας δίνουν τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας, να διανέμουν το περιεχόμενό τους σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα,user-data-management-a-key-to-digital-service-profitability εφαρμογές και υπηρεσίες, διατηρώντας ταυτόχρονα τον κεντρικό έλεγχο και τη διαχείριση

Η Markinfo A.Ε έχει συνάψει σχέσεις συνεργασίας με μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους της Ευρώπης και της Αμερικής, εκπροσωπώντας τα προϊόντα και τις λύσεις τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις εταιρίες: Mark Logic, Microform, Χ1, I2S, Kirtas, Readsoft, AutoPan, Micrographics Data, AFGA, Fujitsu, Kodak  και πολλούς άλλους. 

Εταιρική Παρουσίαση: pdf   linkedln