Προϊόντα Microfilm

To Microfilm ανακαλύφθηκε το 1839 από τον John Benjamin Dancer και τη δεκαετία του 1920 άρχισε η εμπορική εφαρμογή του κυρίως διότι μπορούσε να εξασφαλίσει διάρκεια ζωής 500 ετών, είχε σύμφωνα με την νομοθεσία ισχύ πρωτοτύπου και ήταν μικρό καθιστώντας εύκολη την ανταλλαγή πληροφοριών. Σήμερα, 172 χρόνια μετά την ανακάλυψή του, συνεχίζει να χρησιμοποιείται στον δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα και η εταιρεία μας είναι μια από τις λίγες εταιρείες παγκοσμίως η οποία διαθέτει ουσιαστική τεχνογνωσία του χώρου της μικροφωτογράφησης και ψηφιοποίησης μικροφίλμ.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε συνάψει στρατηγικές συνεργασίες διάθεσης των προϊόντων των σημαντικότερων κατασκευαστικών οίκων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας εμπορεύεται το σύστημα εγγραφής μικροφίλμ AR-1000 της εταιρείας FUJI, τα συστήματα ψηφιοποίησης μικροφίλμ της εταιρείας SUNRISE, τα συστήματα ανάγνωσης και εκτύπωσης της εταιρείας MICROFORM, όπως επίσης και αναλώσιμα υλικά (φιλμ, χημικά) της εταιρείας AGFA.

Why2microform_sr30 Sunrise_TurboscanAR-1000_Welcome