Υπηρεσίες

Η Markinfo Α.Ε παρέχει υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν λύσεις στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας. Η εταιρεία μας παρέχει λύσεις σε επιχειρησιακές και λειτουργικές ανάγκες των πελατών μας, οι οποίες κυρίως σχετίζονται με τη διαχείριση περιεχομένου, πληροφορίας, εντύπων, εκτυπώσεων και φυσικά ανθρωπίνων πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα έχουμε δημιουργήσει ένα από τα πιο σύγχρονα και μεγάλα κέντρα ψηφιοποίσης και διαχείρισης εντύπων στην Ελλάδα. Το κέντρο ψηφιοποίησης μπορεί να διαχειριστεί κάθε είδους υλικό προς ψηφιοποίηση και η παραγωγικότητά του ξεπερνάει τις 400.000 σελίδες ανά ημέρα.

Επίσης, η Markinfo παρέχει μια πλήρη γκάμα Outsourcing υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:services

  • Διαχείριση Σύνθετων Έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη
  • Ταχυμεταφορές
  • Outsourcing προσωπικού
  • Πανελλαδική τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού και λογισμικών
  • Εκπαιδεύσεις / σεμινάρια