Η εταιρεία μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, λογισμικό και προσωπικό προκειμένου να υλοποιήσει οποιοδήποτε έργο ψηφιοποίησης και διαχείρισης περιεχομένου.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:scan anything

 • Σάρωση Εγγράφων μεγέθους Α5 έως 2Α0
 • Σάρωση Βιβλίων έως 2Α0 (1,8 Χ 1,2 μέτρα)
 • Σάρωση σχεδίων και χαρτών
 • Σάρωση έργων τέχνης
 • Σάρωση Φισσών και Μικροφίλμ
 • Σάρωση Φωτογραφιών και Slides
 • Εννοιολογικό Χαρακτηρισμό Εγγράφων
 • Σημασιολογική ανάλυση και ανάκτηση περιεχομένου
 • Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων Μονοτονικού και Πολυτονικού Συστήματος
 • Επεξεργασία και Διαχείριση Τιμολογίων
 • Επεξεργασία και Διαχείριση Επιταγών
 • Επεξεργασία και Διαχείριση φορμών
 • Καταλογογράφηση
 • Επεξεργασία και Επιμέλεια Κειμένων
 • Ψηφιοποίηση μικροφίλμ
 • Εγγραφή και εμφάνιση μικροφίλμ