Δεμένα τεκμήρια

Τα Δεμένα Τεκμήρια αφορούν κυρίως παλαιά έντυπα, χειρόγραφα και βιβλία τα οποία λόγω της παλαιότητάς τους είναι πολύ ευαίσθητα σε καταπονήσεις και στην εν γένει διαχείρισή τους.

Η ψηφιοποίηση αποτελεί το σημαντικότερο τρόπο προκειμένου να διασωθούν και να αποτραπεί η μελλοντική καταστροφή τους λόγω της χρήσης ή της κακής μεταχείρισης.

dem_tekm-01demena_tekmiria-2Η εταιρία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και ψηφιοποίηση Δεμένων Τεκμηρίων και το σύνολο των υπηρεσιών ψηφιοποίηση παρέχεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης των Δεμένων Τεκμηρίων γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας και με εξοπλισμό της γαλλικής εταιρίας i2S, την οποία η Markinfo A.E. εκπροσωπεί σε Ελλάδα και Αλβανία.

Συγκεκριμένα η ψηφιοποίηση των Δεμένων Τεκμηρίων συνήθως γίνεται με τη χρήση του Copibook A2, έγχρωμου σαρωτή βιβλίων 600dpi High Definition, ο οποίος έχει τη μοναδική ικανότητα να σαρώνει χωρίς ειδικές λάμπες φωτισμού οι οποίες λόγω της υψηλής ακτινοβολίας ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο πρωτότυπο υλικό, αλλά με φως δωματίου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Copibook παρακαλώ πιέστε εδώ