Ψηφιοποίηση Βιβλίων

Οι τάσεις της σύγχρονης εποχής και τεχνολογίας οδηγούν σταδιακά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των βιβλίων από την έντυπη μορφή στην ηλεκτρονική.

Η ραγδαία εξέλιξη των e-books και η άμεση αφομοίωσή τους από το αγοραστικό κοινό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την τάση.

 Σήμερα οι περισσότεροι φορείς γνώσης (βιβλιοθήκες, ιδρύματα, ΜΚΟ) αναζητούν λύσεις για την ψηφιακή διαχείριση των βιβλίων και των συγγραμμάτων τους.

Η Markinfo σήμερα παρέχει τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση των βιβλίων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντας έχουν ως πυρήνα την ψηφιοποίηση, την οποία παρέχουμε με τα πιο σύγχρονα συστήματα της γαλλικής εταιρίας i2Sκαι ολοκληρώνονται με ευφυή συστήματα διαχείρισης περιεχομένου σε XML.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της i2S πατήστε εδώ

Η στρατηγική συνεργασία της εταιρίας μας, με τον αμερικανικό κολοσσό διαχείρισης περιεχομένου MarkLogicείχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εκ των πιο ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου βιβλίων στο διαδίκτυο παρέχοντας πλήθος διαδραστικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της MarkLogic πατήστε εδώ

Τέλος η συμμαχία της Markinfoμε την γερμανική εταιρία Semantics δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε και να δημοσιεύσετε On-lineτα ψηφιοποιημένα βιβλία σας χωρίς να χρειαστεί να προβείτε σε επενδύσεις για servers, routers και λοιπό εξοπλισμό, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη λύση παρέχεται με το μοντέλο SoftwareAsService.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της Semantics πατήστε εδώ