Αιτήσεις Δανειακών προϊόντων, καρτών και λοιπών συναλλαγών

Οι αιτήσεις για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών συνήθως βρίσκονται σε έντυπη μορφή και καταλαμβάνουν ένα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου χώρου των γραφείων των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Αυτό οφείλετε στο γεγονός ότι λόγων των ανανεώσεων και των αλλαγών που υπάρχουν στα στοιχεία των κατόχων των προϊόντων πρέπει τα στελέχη των τραπεζικών ιδρυμάτων να ανατρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στο φυσικό αρχείο προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Η ψηφιοποίηση αποτελεί την ουσιαστική λύση για τη μείωση του χαμένου χρόνου αναζήτησης των εντύπων καθώς επίσης και της άμεσης ανταπόκρισης στα αιτήματα των πελατών.

Η ψηφιοποίηση των αιτήσεων και των επισυναπτόμενων εντύπων τους, γίνεται στο σύγχρονο και εξοπλισμένο με τα τελευταία συστήματα σάρωσης και ασφάλειας Service Bureau της εταιρίας από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η Markinfo A.E. παρέχει επίσης υπηρεσίες σχεδιασμού φορμών για τις αιτήσεις και στη συνέχεια με το εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης φορμών της εταιρίας Readsoft σαρώνει και εξάγει αυτόματα τα στοιχεία των φορμών. Αυτό συνεπάγεται μείωση του χρόνου και του κόστους της καταχώρησης των στοιχείων των αιτήσεων από στελέχη της Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της Readsoft πατήστε εδώ

Επίσης η εταιρία μας παρέχει επίσης ολοκληρωμένες και ήδη εγκατεστημένες σε μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα λύσεις λογισμικού για την αποτελεσματική διαχείριση του ψηφιοποιημένου υλικού.