Διαχείριση Φορμών και Ερωτηματολογίων

Η πληροφορία θεωρείτε σήμερα το πολυτιμότερο αγαθό για τις εταιρίες και τους οργανισμούς. Η συλλογή της πληροφορίας σήμερα, γίνεται ως επί τω πλείστο με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων φορμών ή ερωτηματολογίων, τα οποία συμπληρώνονται και στη συνέχεια καταχωρούνται από ανθρώπους σε ειδικά συστήματα στατιστικής επεξεργασίας.

Η Markinfo παρέχει μια από τις πιο εξελιγμένες λύσεις στη διαχείριση των φορμών και των ερωτηματολογίων η οποία αποτελείται από υπηρεσίες σάρωση και από τα εξειδικευμένα λογισμικά διαχείρισης φορμών και ερωτηματολογίων της εταιρίας Readsoft.