Ταμειακά παραστατικά

Τα ταμειακά παραστατικά αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες εντύπων για τον τραπεζικό τομέα, διότι καθιστούν ουσιαστικές τις συναλλαγές με τους πελάτες τους.

Τα ταμειακά παραστατικά πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα και διαχειρίσιμα προκειμένου να μπορούν τα τραπεζικά ιδρύματα να ανταποκρίνονται άμεσα σε τυχών διενέξεις με τους πελάτες τους καθώς και να βελτιστοποιείται ο εσωτερικό έλεγχος.

Η εταιρία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση των τραπεζικών παραστατικών.

Η ψηφιοποίηση γίνεται στο σύγχρονο και εξοπλισμένο με τα τελευταία συστήματα σάρωσης και ασφάλειας Service Bureau της εταιρίας από εξειδικευμένο προσωπικό.

Επίσης η εταιρία μας παρέχει επίσης ολοκληρωμένες και ήδη εγκατεστημένες σε μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα λύσεις λογισμικού για την αποτελεσματική διαχείριση του ψηφιοποιημένου υλικού, της σχέσης ανοίγματος λογαριασμού και πελάτη κλπ.