Η Markinfo έχει αναπτύξει, εμπορεύεται και εκπροσωπεί στην Ελλάδα, μια πλήρη γκάμα από δοκιμασμένες λύσεις λογισμικού προκειμένου καλύψει ανάγκες των συνεργατών της όπως:

 • Ηλεκτρονική Διαχείριση Εντύπων και ροών εργασιών
 • Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)
 • Διαχείριση και επεξεργασία ψηφιοποιημένων εικόνων
 • Διαχείριση εντύπων, περιεχομένου και ροών εργασιών
 • Διαχείριση τιμολογίων προμηθευτών
 • Διαχείριση τραπεζικών επιταγών
 • Διαχείριση ταμειακών παραστατικών
 • Βελτιστοποίηση εκδόσεων
 • Διαχείριση μεταδεδομένων
 • Διαχείριση προϊόντων και καταλόγων
 • Διαχείριση συμβάσεων πελατείας
 • Διαχείρισης τεχνικών εγχειριδίων
 • Ευφυή συστήματα αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας
 • Αναζήτηση πλήρους κειμένου
 • Fuzzy logic αναζήτηση και Ontology based αναζήτηση
 • Ευφυή διαχείριση μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας content-management-system-cms